Kalkulator kosztów utrzymania samochodu

Uwzględniając koszty: paliwa, ubezpieczenia, przeglądów, napraw, spadku wartości oraz innych opłat obliczysz: koszty utrzymania samochodu na rok, miesiąc oraz 100km. Im więcej danych wprowadzisz – tym bardziej dokładne będą wyliczenia!

Koszty Paliwa
Cena litra paliwa: [zł]
Średnie spalanie na 100km: [l/100km]
Średni przebieg w miesiącu: [km]
Koszty przeglądów i napraw:
Koszty przeglądu okresowego : [zł]
Co ile km przegląd okresowy: [km]
Nieprzewidziane naprawy (na rok): [zł]
Koszty opon:
Koszt opon letnich: [zł]
Średnia żywotność opon letnich: ok.60000[km]
Koszt opon zimowych : [zł]
Średnia żywotność opon zimowych: ok.40000[km]
Koszt wymiany 1 kpl. opon: [zł]
Ilość miesięcy jazdy na zimówkach: ok.5[m-cy]
Koszty ubezpieczenia i przeglądu rejestracyjnego:
Ubezpieczenie OC (na rok) : [zł]
Ubezpieczenie AC (na rok) : [zł]
Ubezpieczenie NNW (na rok) : [zł]
Przegląd rejestracyjny (na rok) : ok 98[zł]
Inne opłaty:
Opłaty za parking(na miesiąc) : [zł]
Rata kredytu samoch.(na miesiąc) : [zł]
Inne wydatki (na rok) : [zł]
Spadek wartości pojazdu:
Aktualna wartość samochodu : [zł]
Roczna utrata wartości : [%]
Wprowadź dane do formularza obok i naciśnij przycisk Oblicz!
Jeżeli nie wprowadzisz wszystkich danych Kalkulator wprowadzi niektóre wartości domyślne.
Średni miesięczny przebieg : 1000km

Częstotliwość przeglądów okresowych 30000km

Żywotność opon letnich : 60000km

Żywotność opon zimowych 40000km

Ilość miesięcy jazdy na zimowkach: 5 miesięcy

Cenę przeglądu technicznego (rejestracyjnego): 98zł

Roczna utrata wartości samochodu : 15%

© R.K. 2012